About

Aloha mai Hawaiʻi i Niʻihau i ka Honua

ʻO Adam Keawe Manalo-Camp koʻu inoa. Mai Oʻahu mai au. He mea kākau Kanaka Maoli au me nui ke aloha no ka poʻe Hawaiʻi, ka moʻolelo Hawaiʻi, nka oʻeau hoʻokele waiwai Hawaiʻi a me kō Pae ʻāina Hawaiʻi.

He Kanaka Maoli a me Pilipino au.

I am a Hawaiian who writes about history, culture, economics, and social issues from a Hawaiian point of view.

%d bloggers like this: